Skip to content

Boolean search dla opornych – super prosta instrukcja (cz.2)

W tej lekcji wyjaśnię jak działają podstawowe operatory oraz jak ich używać. Będę rozwijał przykłady wprowadzone wcześniej przykłady. Tutaj znajdziesz link do lekcji pierwszej.

Przetłumacz swój język na język maszyny

Zacznijmy od krótkiego słowniczka przydatnych pojęć.

Słowniczek operatorów logicznych

AND, OR i NOT to operatory logiczne. Poniżej tłumaczenie ich na język polski wraz z opisem jak to działa:

AND – i, oraz, również, też, plus, i zarazem; łączy ze sobą dwa zdania współrzędne, w przypadku searchu łączy dwa hasła o takiej samej ważności, zawężając liczbę wyników

OR – lub, albo, bądź, czy (też), ewentualnie; również łączy ze sobą dwa zdania współrzędne, ale w przypadku searchu łączy ze sobą hasła o różnej ważności, rozszerzając liczbę wyników

NOT – bez, z wykluczeniem, pozbawiony, wolny od, nieobarczony czymś; w searczu ma funkcję podobną jak ta w języku polskim, czyli wyklucza pewne hasła, zawężając tym samym liczbę wyników

Oprócz operatorów ważne będą dla Ciebie jeszcze:

cudzysłów – sprawia on, że wyszukiwarka traktuje hasło wielowyrazowe tak, jakby składało się tylko z jednego wyrazu (będąc precyzyjnym, należy powiedzieć ciągu znaków)

( nawiasy okrągłe ) – mają tę samą funkcję co w matematyce, czyli ustalają kolejność wykonania działań


Na początku może to wszystko być przytłaczające, ale zaraz omówimy to na konkretnych przykładach i obrazkach.

Omawiam przypadki w oparciu o LinkedIn, ponieważ jest to najpopularniejsza platforma do wyszukiwania kandydatów z wielu branż. Pamiętaj jednak, że boolean search możesz wykorzystywać z powodzeniem poza tym portalem. 

Operator AND

Używanie tego operatora jest najprostsze. Po prostu LinkedIn znajduje osobę która ma na profilu to (AND) i to (AND) i jeszcze tamto (AND). Jeżeli ktoś czegoś nie wypisał na swoim profilu (czyli prawdopodobnie tego nie umie), to go nie wyszuka. Zobaczmy to na znajomym z poprzedniej lekcji przykładzie:

Przykład 2

Nasze pytanie: Jak znajdę Czarnoksiężnika z krainy Oz?

Pytanie zadane: Linkedinie pokaż mi zbiór wszystkich danych spełniających kryteria: (1) Ten ktoś jest z zawodu Czarnoksiężnikiem oraz (2) mieszka w krainie OZ

Kwerenda: czarnoksiężnik AND oz

LinkedIn zwróci nam wszystkie wyniki spełniające oba kryteria: ze zbioru wszystkich czarnoksiężników oraz z drugiego zbioru wszystkich osób mieszkających w krainie Oz wyłoni tylko takie osoby, które: (1) są czarnoksiężnikami i jednocześnie (2) mieszkają w Oz. Oczywiście będzie to wynik 1, bo Czarnoksiężnik z Oz jest tylko jeden. Zobaczmy to na obrazku:

dwa zbiory z jednym punktem wspólnym
Rysunek 1
Powyżej pojawiło się pojęcie kwerendy. Kwerenda - inaczej zapytanie - to czynność polegająca na zbieraniu lub poszukiwaniu informacji w bazach danych.

Czarnoksiężnika można by poszukiwać również hasłem „szmaragdowy gród” ponieważ, jak wiadomo, jest on jego siedzibą. Szmaragdowy gród jest częścią krainy Oz, dlatego wszystkie osoby go zamieszkujące są również mieszkańcami krainy Oz. Logicznie mówiąc, zbiór wszystkich mieszkańców „Szmaragdowego grodu” zawiera się w zbiorze wszystkich mieszkańców krainy Oz (jest jego podzbiorem).

mniejszy zbiór zawiera się w większym
Rysunek 2

Podsumowanie lekcji 2

  • Znasz już definicje i funkcje najważniejszych operatorów logicznych
  • Wiesz co to jest kwerenda
  • Umiesz napisać bardzo prostą kwerendę z użyciem operatora AND

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *